Festlig Faglig Fredag

Roots of Europe arrangerer en foredragsrække under titlen »Festlig Faglig Fredag«. Oplægsholderne er centermedlemmerne selv, nuværende og tidligere studerende og forskere med en eller anden form for tilknytning til centeret.

Følgende »Festlige Faglige Fredage« er blevet afholdt eller vil blive afholdt i den nærmeste fremtid (næstkommende foredrag er markeret med fed):