Festlig Faglig Fredag med Bent Jørgensen: Danske sø- og ånavne – nyfund og genbesøg i tusindårsperspektiv

Kort over Silkeborgsøerne
På kortet kan man se Holger Danskes Briller, der vedrører de to sydlige bugter af den lille Avnsø syd for Silkeborg. Navnet kendes mindst 12 forskellige steder i Danmark. Billedet her er fra s. 133 i John Kousgård Sørensen. 1978. Danske sø- og ånavne, Bd. 3. ©Institut for Navneforskning.

Foråret står for døren, og det betyder naturligvis både, at det er tid til den næste Festlige Faglige Fredag, og at det er på tide at vågne op fra vinterhiet og komme ud i vejret.

Hvad er bedre end en tur på de danske søer og åer?

Bent Jørgensen er professor emeritus på Arkiv for Navneforskning, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, og han vil kyndigt tage roret med foredraget

Danske sø- og ånavne – nyfund og genbesøg i tusindårsperspektiv

Vanen tro slår vi dørene op kl. 16:00 og sætter til søs klokken 16:15. Ganen tro vil der også være et glas bagefter.

Alle er velkomne!