Forskning – Københavns Universitet

Roots of Europe > Forskning

Forskning

Forskningscentret Roots of Europe – Language, Culture and Migrations (finansieret ved bevilling fra KU’s stjerneprogram i perioden 2008-2013) fungerer som en samlende og koordinerende enhed for en række eksternt finansierede forskningsprojekter, der beskæftiger sig med Europas sproglige, kulturelle og etniske forhistorie i et tværfagligt samarbejde mellem fortrinsvis indoeuropæisk komparativ lingvistik, arkæologi, komparativ mytologi og populationsgenetik. Ud over forskning koordinerer centret øvrige aktiviteter såsom kontakt til eksterne samarbejdspartnere, gæsteforelæsninger, konferencer og tværvidenskabeligt orienterede uddannelsesprogrammer. For tiden er følgende forskningsprojekter tilknyttet centret:

 • The Linguistic Origins of Europe: Word-formation and Lexicon in Anatolian and Core Indo-European (to-årigt Marie Curie-stipendium)
   
 • The Homeland: In the footprints of the early Indo-Europeans (bevilling fra Carlsbergfondet og INSS)

 • Towards a New European Prehistory (financieret af Svenska Riksbankens Jubileumsfond)

 • Family Myths: Phraseology and Inherited Indo-European Thematic Structures in Greek Myth (Marie Curie Fellowship)
   
  Postdoctoral project by Laura Massetti. Financed by the EU Marie Sklodowska Curie-programme.

  Projektet undersøger, hvordan sproglige strategier i historiefortælling medvirkede til at bevare traditionelle temaer i den indoeuropæiske sprogfamilie. Udgangspunktet er græske mytologiske kilder fra arkaisk og klassisk tid (8.-5. årh. fvt.), som har bevaret nedarvede tematiske elementer, heriblandt hele fortællinger og dele af fortællinger, der har paralleller i andre indoeuropæiske sprog. Formålet med projektet er at uddybe vores kendskab til de kulturelle dimensioner af det indoeuropæiske samfund, som de portrætteres i de litterære kilder.  

Afsluttede projekter: