Forskning

Forskningscentret Roots of Europe – Language, Culture and Migrations fungerer som en samlende og koordinerende enhed for en række eksternt finansierede forskningsprojekter, der beskæftiger sig med Europas sproglige, kulturelle og etniske forhistorie i et tværfagligt samarbejde mellem fortrinsvis indoeuropæisk komparativ lingvistik, arkæologi, komparativ mytologi og populationsgenetik. 

For tiden er følgende forskningsprojekter tilknyttet centret:

Roots of Europe arrangerer en foredragsrække under titlen »Festlig Faglig Fredag«. Oplægsholderne er centermedlemmerne selv, nuværende og tidligere studerende og forskere med en eller anden form for tilknytning til centeret. Her er en oversigt over afholdte og planlagte »Festlige Faglige Fredage«.

Afsluttede projekter