Forskning – Københavns Universitet

Roots of Europe > Forskning

Forskning

Forskningscentret Roots of Europe – Language, Culture and Migrations (finansieret ved bevilling fra KU’s stjerneprogram i perioden 2008-2013) fungerer som en samlende og koordinerende enhed for en række eksternt finansierede forskningsprojekter, der beskæftiger sig med Europas sproglige, kulturelle og etniske forhistorie i et tværfagligt samarbejde mellem fortrinsvis indoeuropæisk komparativ lingvistik, arkæologi, komparativ mytologi og populationsgenetik. Ud over forskning koordinerer centret øvrige aktiviteter såsom kontakt til eksterne samarbejdspartnere, gæsteforelæsninger, konferencer og tværvidenskabeligt orienterede uddannelsesprogrammer. For tiden er følgende forskningsprojekter tilknyttet centret:

Afsluttede projekter: