Forskning

Forskningscentret Roots of Europe – Language, Culture and Migrations fungerer som en samlende og koordinerende enhed for en række eksternt finansierede forskningsprojekter, der beskæftiger sig med Europas sproglige, kulturelle og etniske forhistorie i et tværfagligt samarbejde mellem fortrinsvis indoeuropæisk komparativ lingvistik, arkæologi, komparativ mytologi og populationsgenetik. 

For tiden er følgende forskningsprojekter tilknyttet centret:

Afsluttede projekter