Projekter

Forskningscentret Roots of Europe – Language, Culture and Migrations fungerer som en samlende og koordinerende enhed for en række eksternt finansierede forskningsprojekter, der beskæftiger sig med Europas sproglige, kulturelle og etniske forhistorie i et tværfagligt samarbejde mellem fortrinsvis indoeuropæisk komparativ lingvistik, arkæologi, komparativ mytologi og populationsgenetik.

Nedenfor er en oversigt over igangværende og afsluttede projekter på forskningscentret Roots of Europe.

Igangværende projekter

Tidligere projekter