Festlig Faglig Fredag med Christine Flygenring Bagge og Matilda Agdler

Underworld, Hades seated on throne with sceptre, Persephone with torch, footstool, both in Ionic temple, among Megara seated and children of Herakles (youths, one with phiale and amulet) at Ionic building, Dike seated with sword and scabbard, Peirithoos seated with club and Theseus with staff, Rhadamantys with oriental cap, Minos seated on chair with animal skin, and Aiakos seated on stool, all with sceptres and footstools, Orpheus in oriental cap with kithara, youth with wreath, woman, child (boy) with toy roller, Sisyphos with rock, Erinys with whip, Hermes, Herakles with Cerberus, Hekate with torches, Tantalos in patterned oriental costume with sceptre at rock, altar, river, ducks.
Volut-kratér med motiver fra Orpheus' rejse til underverdenen. I midten ses et jonisk tempel, hvor Persephone står med en fakkel. Skarpt opdelt af en søjle sidder Hades til højre for hende på sin trone. Rødfigursstil fra Apulien, ca. 330-310 f.v.t. München, Staatliche Antikensammlungen. Foto af Egisto Sani 2012.

Vi fortsætter i forårets og de friske skuds tegn. Denne gang er der to nye skud fra røddernes stamme, som også lige har skrevet deres BA-projekter. De vil holde følgende oplæg:

Christine Flygenring Bagge

VIP-adgang til efterlivet? En gennemgang af om urindoeuropæernes underverden var opdelt og på hvilken måde

Matilda Agdler

Finding the (right) path: et diakront-funktionelt eksperiment i tusindårig leksikalsk forandring

Det vil igen foregå i Lingvistisk Laboratorium, hvor vi mødes fra kl. 16. Efter et kvarter går det løs med foredragene.

Alle er velkomne!

*zoom-link finder du ved at klikke her*