Det indoeuropæiske projektlokale

Forskningscentret Roots of Europe – Language, Culture and Migrations er tæt knyttet til faget Indoeuropæisk (specialisering af Lingvistik) ved Københavns Universitet. Det fungerer som en samlende og koordinerende enhed for en række eksternt finansierede forskningsprojekter, der beskæftiger sig med Europas sproglige og kulturelle forhistorie i et tværfagligt samarbejde mellem indoeuropæisk sammenlignende sprogvidenskab, arkæologi, komparativ mytologi og populationsgenetik.