Om Forskningscentret Roots of Europe

Forskningscentret Roots of Europe – Language, Culture and Migrations (finansieret ved bevilling fra KU’s stjerneprogram i perioden 2008-2013) er tæt knyttet til faget Indoeuropæisk (specialisering af Lingvistik) ved Københavns Universitet. Det fungerer som en samlende og koordinerende enhed for en række eksternt finansierede forskningsprojekter, der beskæftiger sig med Europas sproglige, kulturelle og etniske forhistorie i et tværfagligt samarbejde mellem fortrinsvis indoeuropæisk komparativ lingvistik, arkæologi, komparativ mytologi og populationsgenetik. Ud over forskning koordinerer centret øvrige aktiviteter såsom kontakt til eksterne samarbejdspartnere, gæsteforelæsninger, konferencer og tværvidenskabeligt orienterede uddannelsesprogrammer. Læs om de forskellige forskningsprojekter og de ansatte tilknyttet forskningscentret.

Særligt under eksamen bliver bibliotekets faciliter udnyttet (Foto: Marie Heide)
Særligt under eksamen bliver bibliotekets faciliteter udnyttet. (Foto: Marie Heide)

Hjertet af både faget og forskningscenteret ligger i lokale 22.5.04, også kendt som projektlokalet. Her afholdes både sociale og faglige arrangementer, og ikke mindst huses den Indoeuropæiske Håndbogssamling, der er et uundværligt værktøj for forskere og studerende. Flere værker om indoeuropæisk findes på institutbibliotekets hovedafdeling.