Festlig Faglig Fredag med George Hinge: Tekstkritik og sproghistorie

Papyrusfragment
Fragment af Sappho (Köln). Via Wikimedia Commons.

Til denne Festlige Faglige Fredag får vi gæster udefra. George Hinge, der er lektor i klassisk filologi ved Aarhus Universitet, holder foredraget:

»Tekstkritik og sproghistorie: Kan man overhovedet bruge arkaisk græsk digtning som evidens for noget?«

Her er, hvad George skriver om det:

Når vi arbejder med det tidlige græske sprog, er vores primære kilde litterære tekster, der har en lang og indviklet overleveringshistorie. Tekster, der er forfattet fra det 8. til det 5. århundrede f.Kr., er kommet til os i håndskrifter, der er er over 1500 år yngre, suppleret med brudstykker i papyrus fra den hellenistiske tid og kejsertiden. Enkelte forfattere, som Homer, har en rig overlevering, men den meste arkaisk græske litteratur forsvandt i middelalderen på nær som spredte citater hos senere forfattere.

Men det er ikke den senere overlevering, der gør det vanskeligt at arbejde med arkaisk græsk litteratur. Allerede da de blev affattet, befandt teksterne sig fortrinsvis i et flydende, nemlig en mundtlig overlevering. De varierede fra fremførelse til fremførelse, og den sproglige form kunne veksle efter sted og kontekst.

I foredraget vil jeg diskutere, hvad denne kompleksitet betyder for disse teksters anvendelighed som kilde til det tidlige græske sprog historie, både hvilke begrænsninger de sætter, og hvilke fortolkningsmuligheder de åbner for.

Som altid mødes vi fra klokken 16:00, og foredraget begynder kvart over.

Alle er velkomne!