Resultater og publikationer – Københavns Universitet

Roots of Europe > Resultater og publikat...

Resultater og publikationer

En liste over projektmedlemmernes aktiviteter (foredrag o.l.) kan ses på aktivitetslisten. Allerede udkomne publikationer kan ses på publikationslisten. En del af publikationerne er udkommet i den fagfællebedømte skriftrække Copenhagen Studies in Indo-European (Museum Tusculanums Forlag).

Desuden er følgende publikationer planlagt:

  1. Register til Jens Elmegård Rasmussen, Selected papers on Indo-European linguistics, 1–2 (Copenhagen: Museum Tusculanum Pres, 1999).

  2. Jens Elmegård Rasmussen, Indo-European inflexional morphology. Efterredaktion ved Birgit Anette Rasmussen (Olsen)

  3. Monografi ved Birgit Anette Rasmussen (Olsen) om indoeuropæisk nominal orddannelse, An Outline of Indo-European Nominal Derivation

  4. Bjarne Simmelkjær Sandgaard Hansen, Kristian Kristiansen, Guus Kroonen, Thomas Olander, Birgit Anette Olsen & Oliver B. Simkin (red.), Tracing the Indo-Europeans.

  5. Bjarne Simmelkjær Sandgaard Hansen, Birgit Anette Olsen & Benedicte Nielsen Whitehead (red.), Proceedings of the conference Etymology and the European lexicon.

  6. Bog om indoeuropæiseringen af det nordlige Europa.

  7. Bog for en bredere læserkreds om det forhistoriske Europa.