Resultater

Publikationer kan ses på publikationslisten. En del af publikationerne er udkommet i den fagfællebedømte skriftrække Copenhagen Studies in Indo-European (Museum Tusculanums Forlag). Roots of Europe udgiver også tidsskriftet Tocharian and Indo-European Studies (TIES) med Birgit A. Olsen som chefredaktør.

En liste over projektmedlemmernes aktiviteter (foredrag o.l.) kan ses på aktivitetslisten