Publikationer og aktiviteter

Publikationer kan ses på publikationslisten.

En del af publikationerne er udkommet i den fagfællebedømte skriftrække Copenhagen Studies in Indo-European (Museum Tusculanums Forlag).

Roots of Europe udgiver også tidsskriftet Tocharian and Indo-European Studies (TIES) med Birgit A. Olsen som chefredaktør.

Roots of Europe har en blog.

En liste over projektmedlemmernes aktiviteter (foredrag o.l.) kan ses på aktivitetslisten