Resultater og publikationer

En liste over projektmedlemmernes aktiviteter (foredrag o.l.) kan ses på aktivitetslisten. Allerede udkomne publikationer kan ses på publikationslisten. En del af publikationerne er udkommet i den fagfællebedømte skriftrække Copenhagen Studies in Indo-European (Museum Tusculanums Forlag). Roots of Europe udgiver også tidsskriftet Tocharian and Indo-European Studies (TIES) med Birgit A. Olsen som chefredaktør (se publikationer).

Publikationer 2013

Publikationer 2014

 • Bjarne S. Sandgaard Hansen. Archaisms and innovations: four interconnected studies on Germanic historical phonology and morphology (København: Ph.D.-afhandling). 

 • Hyllested, Adam. Word Exchange at the Gates of Europe: Five Millennia of Language Contact (København: Ph.D.-afhandling). 

Publikationer 2015

 • Birgit Anette Olsen, Robert Mailhammer, Theo Vennemann (eds.) The linguistic roots of Europe. (Copenhagen Studies in Indo-European 6). København: Museum Tusculanum Press.

 • Thomas Olander. Proto-Slavic inflectional morphology. Copenhagen: Doctoral thesis.

 • Thomas Olander. Proto-Slavic inflectional morphology: a comparative handbook. Leiden – Boston: Brill.

Publikationer 2017

 • Bjarne S. Sandgaard Hansen, Benedicte Nielsen Whitehead, Thomas Olander, and Birgit A. Olsen. Etymology and the European Lexicon: Proceedings of the 14th Fachtagung der Indogermanischen Gesellschaft. Wiesbaden: Reichert (2017).

 • Adam Hyllested, Benedicte Nielsen Whitehead, Thomas Olander, Birgit Anette Olsen (eds.). Language and Prehistory of the Indo-European Peoples. (Copenhagen Studies in Indo-European 7). København: Museum Tusculanum Press.

 • Bjarne Simmelkjær Sandgaard Hansen, Adam Hyllested, Anders Richardt Jørgensen, Guus Kroonen, Jenny Helena Larsson, Benedicte Nielsen Whitehead, Thomas Olander, Tobias Mosbæk Søborg (eds.). Usque ad radices: Indo-European studies in honour of Birgit Anette Olsen. (Copenhagen Studies in Indo-European 8). København: Museum Tusculanum Press. 

Publikationer 2018

 • Rune Iversen, Guus Kroonen (eds.). Digging for Words: Archaeolinguistic case studies from the XV Nordic TAG Conference held at University of Copenhagen, 16-18 April 2015. Oxford: BAR Oxford Publications. 

Tocharian and Indo-European Studies

 
Redaktører: Birgit A. Olsen (ansvarshavende redaktør), Georges-Jean Pinault, Michaël Peyrot, Thomas Olander (assistant editor). Læs mere på denne side.

Forlag: Museum Tusculanum Press (København).

 • Vol. 11 (2009)

 • Vol. 12 (2011)

 • Vol. 13 (2012)

 • Vol. 14 (2013)

 • Vol. 15 (2014)

 • Vol. 16 (2015)

 • Vol. 17 (2016)

 • Vol. 18 (2017)