Eksterne forskere – Københavns Universitet

Eksterne forskere

 • Ph.d. Gojko Johansen Barjamovic

  Adjunkt i assyriologi ved Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, Københavns Universitet.
   
  Væsentligste interesseområde: Mellemøsten i oldtiden samt assyrisk og babylonisk filologi og historie. I projektregi forsker Barjamovic i anatolsk onomastik.
   
  Telefon: 35 32 89 05
  Email: barjamovic@hum.ku.dk

 • Dr. Bernd Gliwa

  Postdoc ved Baltu valodniecības, Latvijas universitāte.
   
  Væsentligste interesseområde: Baltisk sprog, mytologi og folkloristik. I projektregi bidrager Gliwa med en Etymological Dictionary of Baltic Plant Names samt artikler om baltiske stednavne og legender. I 2010 besøgte Gliwa projektet og gav blokseminaret Baltic Languages, Folk Belief and Natural Science

   

  Telefon: +370 618 16204

  Email: berndgliwa@yahoo.de

 • Ph.d. George Hinge

  Lektor i klassisk filologi ved Institut for Sprog, Litteratur og Kultur, Aarhus Universitet.
   
  Væsentligste interesseområde: Komparativ lingvistik og etymologi, klassisk filologi og historie. I projektregi arbejder Hinge med lingvistisk kon- og divergens ud fra indoeuropæisk, græsk (koiné) og (vulgær)latin. Hinge besøgte projektet i 2008 og 2011 hvor han gav forelæsninger.
    
  Telefon: 89 42 20 67
  Email: george.hinge@hum.au.dk

 • Professor emeritus Anders Hultgård

  Professor emeritus i religionshistorie og indoeuropæiske religioner ved Teologiska institutionen, Uppsala Universitet.
   
  Væsentligste interesseområde: Religionshistorie med særligt fokus på indoeuropæiske religioner. I projektregi bidrager professor Hultgård med komparative studier af skandinavisk religion i dens indoeuropæiske kontekst.
   
   
   

 • Professor Peter Jackson

  Professor ved Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusstudier, Stockholms Universitet.
   
  Væsentligste interesseområde: Europas førkristne religioner, religionerne i det gamle Indien og Iran, komparativ mytologi och poetik. I projektregi bidrager professor Jackson med monografien The Invention of Sacrifice samt artikler om indoeuropæisk religion og poesi. I 2008 besøgte han projektet og holdt et blokseminar om indoeuropæisk religion og mytologi.

   

  Telefon: +46 (0)8-16 33 28

  Email: peter.jackson@rel.su.se

 • Cand.med. Peter K.A. Jensen

  Læge og klinisk lektor ved Institut for Human Genetik, Aarhus Universitet.
   
  Væsentligste interesseområde: Menneskets oprindelse og udvikling. I projektregi bidrager Jensen med diverse bogkapitler og artikler om genetiske komponenter og genetisk variation i Europa. Jensen besøgte projektet med gæsteforelæsninger i 2009 og 2012.
    

  Telefon: 89 49 43 61

  Email: pkaj@dadlnet.dk

 • Professor Kristian Kristiansen

  Professor i arkæologi ved Institutionen för historiska studier, Göteborgs Universitet.
   
  Væsentligste interesseområde: Bronzealder, arkæologisk teori, arkæologi og indoeuropæiske sprog og tekster. I projektregi bidrager professor Kristiansen med forskning i europæisk forhistorisk arkæologi. Professor Kristiansen besøgte projektet i 2010 for at give en gæsteforelæsning og i 2012 til seminaret Tracing the Indo-Europeans.
    

  Telefon: +46 (0)31-786 4613

  Email: kristian.kristiansen@archaeology.gu.se

 • Ph.d. Jenny Helena Larsson

  Lektor i baltiske sprog ved Institutionen för baltiska språk, finska och tyska, Stockholms Universitet.
   
  Væsentligste interesseområde: De baltiske sprog, herunder især orddannelse, etymologi og accentologi. I projektregi bidrager Larsson med artikler om de baltiske sprog. I 2008 var hun fastansat ved projektet og gav et blokseminar om dette emne.

   

  Telefon: +46 (0)8-16 43 85

  Email: jenny.larsson@balt.su.se

 • Cand.philol. Anne Lene Melheim

  Ph.d.-stipendiat ved Institutt for arkeologi, konservering og historie, Universitetet i Oslo.
   
  Væsentligste interesseområde: Den skandinaviske bronzealders arkæologi med fokus på det sydlige Norge. Har tidligere arbejdet med ritualer, og hendes ph. d.-projekt fokuserer på metallurgi. I projektregi bidrager dr. Melheim med artikler om Europæisk forhistorisk arkæologi.

   

   

  Email: a.l.melheim@iakh.uio.no

 • Professor Peter Schrijver

  Professor i keltiske sprog ved Departement Moderne Talen, Universiteit Utrecht.
   
  Væsentligste interesseområde: Keltisk, sprogkontakt og substrat i det forhistoriske Europa. I projektregi bidrager professor Schrijver med artikler og et bogkapitel om forhistorisk sprogkontakt i Europa. Professor Schrijver besøgte projektet i 2012 med et foredrag på seminaret Celtic Spring in Copenhagen og med gæsteforelæsninger i 2009A og 2009B.
    
  Telefon: +31 (0)30 253 6143

  Email: p.c.h.schrijver@uu.nl

 • Professor emeritus Theo Vennemann

  Professor emeritus i germansk filologi ved Institut für Deutsche Philologie, Ludwig-Maximilians-Universtät München.
   
  Væsentligste interesseområder: Germansk, Europas sproglige forhistorie. I projektregi bidrager professor Vennemann bl.a. med en artikelsamling og en monografi om forhistorisk sprogkontakt i Europa.

   

  Telefon: +49 89-2180-2994

  Email: vennemann.theo@t-online.de

 • Professor Gordon Whittaker

  Professor ved Seminar für Romanische Philologie, Georg-August-Universität Göttingen.
   
  Væsentligste interesseområde: Indiansk lingvistik, etnologi, indoeuropæisk substratsprog i Mesopotamien. I projektregi bidrager professor Whittaker med en monografi om indoeuropæiske substratlån i sumerisk.
   
   

  Email: gwhitta@gwdg.de

 • Professor Einar Østmo

  Professor i arkæologi ved Arkeologisk Seksjon, Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.
   
  Væsentligste interesseområde: Nordisk yngre stenalders og bronzealders arkæologi: bebyggelse, næringsveje, maritim historie, gravskik, keramik, helleristninger og kronologi. I projektregi bidrager professor Østmo med en monografi om norske hellekister og et værk om den norske kyst. Professor Østmo besøgte projektet i 2012 med et foredrag på seminaret Tracing the Indo-Europeans.

   

  Telefon: +47 22 85 99 41

  Email: einar.ostmo@khm.uio.no

Til toppen