Towards a New European Prehistory

The Rise II projektet Towards a New European Prehistory er et multinationalt og multidiciplinært projekt ledet af Kristian Kristiansen ved Göteborg Universitet og  finansieres af Svenska Riksbankens Jubileumsfond.

Der fokuseres på adskillige vigtige forandringer i den europæiske forhistorie i perioden fra slutningen  af Mesolitikum (jæger-samlere) til jernalderen.

For en mere detaljeret beskrivelse se den engelske side: