Sproghistorie og identitet: Lingvistiske glans- og trusselsbilleder

Festforelæsning ved lektor, ph.d. George Hinge fra Institut for Sprog, Litteratur og Kultur, Aarhus Universitet.

Selve foredraget finder sted i lokale 27.0.17, men efter forelæsningen indbydes til reception i lokale 22.5.23 (det tidligere Lingvistisk Bibliotek).

Arrangementet markerer søsætningen af det nye forskningsprojekt "Roots of Europe - Language, Culture and Migrations", der finansieres gennem Københavns Universitets stjernebevillinger.