Ledelse og organisation

Organisation

Permanente og midlertidige medarbejdere i den centrale forskergruppe
Eksterne forskere
Komité

Permanente og midlertidige medarbejdere i den centrale forskergruppe

Det fælles projekt udføres af en central forskergruppe under Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet, i samarbejde med et antal eksterne medarbejdere. Den centrale forskergruppe omfatter:

 • Birgit Anette Rasmussen (Olsen) (centerleder):
  Indoeuropæisk
 • Oliver Simkin:
  Indoeuropæisk, græsk
 • Guus Kroonen:
  Indoeuropæisk, germansk ordforråd
 • Benedicte Nielsen Whitehead:
  Indoeuropæisk, italisk
 • Thomas Olander:
  Indoeuropæisk, slavisk
 • Adam Hyllested:
  Indoeuropæisk, uralsk
 • Bjarne Simmelkjær Sandgaard Hansen:
  Indoeuropæisk, germansk morfologi

Eksterne forskere

Gruppen af eksterne forskere omfatter nedenstående forskere. Se en nærmere præsentation af de eskterne forskere her

 • Adjunkt, ph.d. Gojko Johansen Barjamovic:
  Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, Københavns Universitet
  Anatolisk, onomastik
 • Postdoc, dr. Bernd Gliwa:
  Baltu valodniecības, Latvijas universitāte
  Mytologi, folkloristik, baltisk
 • Lektor, ph.d. George Hinge:
  Institut for Sprog, Litteratur og Kultur, Aarhus Universitet:
  Græsk (koiné), vulgærlatin, videnskabshistorie og -teori 
 • Professor emeritus Anders Hultgård:
  Teologiska institutionen, Uppsala Universitet
  Indoeuropæisk religion
 • Professor Peter Jackson:
  Institutt for religionsvitenskap, Universitetet i Tromsø
  Indoeuropæisk religion og poesi
 • Klinisk lektor Peter K.A. Jensen:
  Institut for Human Genetik, Aarhus Universitet
  Genetik
 • Professor Kristian Kristiansen:
  Institutionen för arkeologi och antikens kultur, Göteborgs Universitet:
  Arkæologi
 • Postdoc, ph.d. Jenny Helena Larsson (2009-2013):
  Institutionen för baltiska språk, finska och tyska, Stockholms Universitet
  Indoeuropæisk, baltisk
 • Lektor, cand.philol. Anne Lene Melheim:
  Institutt for arkeologi, konservering og historie, Universitetet i Oslo:
  Arkæologi
 • Professor, dr. Peter Schrijver:
  Departement Moderne Talen, Universiteit Utrecht
  Sprogkontakt, substrater, keltisk, italisk
 • Professor emeritus, ph.d. Theo Vennemann:
  Institut für Deutsche Philologie, Ludwig-Maximilians-Universtät München
  Sprogkontakt, substrater, germansk
 • Professor, dr. Gordon Whittaker:
  Seminar für Romanische Philologie, Georg-August-Universität Göttingen
  "Eufratisk" (= indoeuropæiske låneord i sumerisk)
 • Professor, afdelingsleder Einar Østmo:
  Arkeologisk Seksjon, Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
  Arkæologi

Se også listen over eksterne forelæsere på projektets blokseminarer.

Komité

Til projektet er knyttet en international, rådgivende komité, som omfatter nedenstående medlemmer. Se nærmere præsentation af komitemedlemmerne her

 • Professor Douglas Q. Adams:
  Department of English, University of Idaho
 • Professor, dr. Michael Janda:
  Institut für Idg. Sprachwissenschaft, Westfälische Wilhelms-Universität Münster
 • Professor Joshua Katz:
  Department of Classics, Princeton University
 • Professor, dr. Rosemarie Lühr, formand for Indogermanische Gesell­schaft/ Society of Indo-European Studies:
  Lehrstuhl für Indogermanistik, Friedrich-Schiller-Universität Jena
 • Professor Brent Vine:
  Department of Classics, University of California, Los Angeles (UCLA)
 • Professor, dr.phil. Andreas Willi:
  Faculty of Classics, University of Oxford 

I årene 2009-2013 blev holdt et årligt komitémøde i København. I samme anledning gav komitémedlemmerne foredrag:

 Til toppen