Celtic Spring in Copenhagen

Roots of Europe inviterer til et tredages seminar d. 23. maj - 25. maj 2012 i København om keltisk. De inviterede talere er: 

  • David Stifter, National University of Ireland
  • Oliver Simkin, Københavns Universitet
  • Peter Schrijver, Universiteit Utrecht
  • Stefan Schumacher, Universität Wien
  • Anders Richardt Jørgensen, Københavns Universitet

Hver taler beskæftiger sig med et bestemt område inden for keltisk og der vil derfor være oplæg om fastlandskeltisk (Stifter), keltiberisk (Simkin), oldirsk (Schrijver), middelwalisisk (Schumacher) og middelbretonsk (Jørgensen).

Hver af de fem talere indleder deres oplæg med en kort introduktion til det pågældende område.

Oplæggene vil blive holdt på engelsk. Alle er velkomne. Tilmelding ikke nødvendig. Oplæggene foregår i auditorium 27.0.09 på det Ny KUA, Njalsgade 136, 2300 København S. 

Program:

onsdag torsdag fredag
10-11 Old Irish (Schrijver) PCelt./Cont. Celt. (Stifter) Middle Welsh (Schumacher)
11-12 Old Irish (Schrijver) PCelt./Cont. Celt. (Stifter) Middle Welsh (Schumacher)
12-13 Old Irish (Schrijver) Middle Breton (Jørgensen) Middle Welsh (Schumacher)
13-14 Frokost Frokost Frokost
14-15 Old Irish (Schrijver) Middle Breton (Jørgensen)

Language contact in Medieval Brittany(Jørgensen)(Livestreaming)

15-16 Old Irish (Schrijver) Absolute and conjunct – current state of the discussion(Schumacher)

New Issues in Ancient Celtic Palaeography (Stifter)(Livestreaming)

16-17

New Gaulish Inscriptions (Stifter)(Livestreaming)

Talk/Celtib. etc. (Simkin)(Livestreaming)

The Neighbours of Celtic: Family or Friends?
The Relationship between Celtic and Italic Revisited (Schrijver)(Livestreaming)


En del af eftermiddagsforelæsningerne vil blive livestreamede og podcastede. Følg dette link, der vil blive aktivt når der livestreames. 

Nedenfor kan du downloade undervisningsmateriale  til David Stifters forelæsninger:

Old Celtic in general
Gaulish I
Gaulish II
Celtiberian I
Celtiberian II
Celtiberian III
Lepontic

Powerpointpræsentationer:

New Gaulish Inscriptions
Issues in Ancient Celtic Writing

Løbende spørgsmål og andre kommentarer kan med fordel henvendes på seminarets Facebook-event