De indoeuropæiske sprogs forhistoriske ekspansioner: en arkæologisk model

Hvem, hvad, hvor og hvornår

Gæsteforelæsning ved professor Kristian Kristiansen, Göteborgs Universitet.

Forelæsningen, som er på dansk, finder sted torsdag d. 22. april 2010 kl. 15:15 i lokale 23.4.39.

Arrangør: Roots of Europe.

Alle er velkomne.

Kort beskrivelse af emnet

For at forstå sprogs forhistoriske ekspansioner må vi først forstå den sociale og økonomiske dynamik i de samfund, hvor de pågældende sprog blev talt. Sprog er i denne sammenhæng et sekundært resultat af social organisation, og det er sociale processer som folkevandringer, erobringer, rejser og handel, der kan føre til sprogskifte og bestemte sprogs succes.

Når vi studerer de indoeuropæiske sprogs historiske udbredelse og opsplitning, konfronteres vi med et metodologisk problem: potteskår kan ikke tale, og derfor vil vi aldrig med sikkerhed kunne identificere og datere de urindoeuropæiske sprogformer alene på baggrund af arkæologisk materiale. I stedet må vi udnytte sproglige vidnesbyrd om sociale og religiøse institutioner i de indoeuropæisktalende samfund.

Sproglig og arkæologiske vidnesbyrd er komplementære: sprogforskerne kan rekonstruere sociale institutioner, men de kan ikke datere dem. Arkæologer kan på den ande side placere dem i tid og sted, hvis materialet er godt nok. I stedet for at begynde med at kigge efter enkelte elementer som vogne eller heste bør man identificere ’pakker’ af arkæologiske træk, som tilsammen udgør en samlet institution. I dag står vi i en situation, hvor dette er muligt.

Kristian Kristiansen vil i sit foredrag fortælle om disse nye arkæologiske vidnesbyrd, og hvad de fortæller os om udbredelsen af de tidligste indoeuropæiske sprog og institutioner fra sent i det 4. til tidligt i det 2. årtusind f.Kr.

Til toppen