Tekstoverlevering og sproghistorie: fald- og fundgruber

Antikke græske tekster er notorisk ustabile. De litterære tekster, der er den væsentligste kilde til den klassiske sprogtilstand, har været igennem en lang transmissionsproces, og ofte ligger der tillige en endnu mere flydende mundtlig fase forud for håndskrifttraditionen. Det kan føre til fantomformer, der får et blomstrende liv i håndbogstraditionen, men undertiden kan man også, ved omhyggeligt at analyse overleveringen, finde vidnesbyrd, der ellers er gået tabt.

Dette er grundtesen når Roots of Europe tirsdag den 15. november 2011 inviterer alle interesserede til gæsteforelæsning med Ph.D. og lektor i klassisk filologi ved Aarhus Universitet George Hinge.

Forelæsningen, der foregår på dansk, finder sted i lokale 23.4.39 på Ny KUA og starter klokken 16.