Language and Myth in Prehistory: Unravelling the Speech and Beliefs of the Unwritten Past

Projektet der er finansieret af Riksbankens Jubileumsfond, forløber over seks år og ledes af Jenny Larsson fra Stockholm Universitet og inkluderer yderligere Birgit A. Olsen og Thomas Olander fra Københavns Universitet og Anders Kaliff og Anders Richardt Jørgensen fra Uppsala Universitet.

Mere end halvdelen af verdens befolkning taler i dag et indoeuropæisk sprog. Men hvordan sprogene spredtes i forhistorisk tid er stadig en gåde. I de senere år har forskerne dog gjort store fremskridt ved hjælp af DNA-teknologien, som har kastet lys over de forhistoriske folkevandringer. Men hvem var de mennesker, der kom vandrende fra stepperne? Projektets mål er at undersøge talerne af urindoeuropæisk ved at svare på tre centrale spørgsmål:
1. Hvordan snakkede de?
Ved at undersøge de ældste lag af de indoeuropæiske sprog, vil vi rekonstruere lyd, grammatik og ordforråd for de forhistoriske sprogstadier, der ligger til grund for de eksisterende nedarvede sprog.

2. Hvad snakkede de om?
Ved at sammenligne relevante dele af det rekonstruerede ordforråd med mytologisk og arkæologisk evidens, vil vi klarlægge brudstykker af myterne, poesien og ritualerne fra forhistorien.

3. Hvordan kan vi vide det?
Eftersom vi kombinerer videnskabelige discipliner med henblikket at skabe nye videnskabelige muligheder, er vigtigt at det metodiske grundlag er klart og tydeligt. Med et ambitiøst udadrettet komponent, vil programmet kommunikere forståelsen af det foranderlige ligvistiske og kulturelle landskab gennem historien til et bredere publikum.
Ved at gøre disse historiske fakta mere tilgængelige for offentligheden, vil programmet forsyne os med et værn mod nationalisme og chauvanisme og dermed bidrage til en dybere forståelse af det komplekse spørgsmål angående sprog, kultur og religion i moderne samfund.

LAMP