IE CLIMATE – Climate and weather in Indo-European

Julia Sturm, postdoc-projekt, finansieret af EU's Marie Skłodowska-Curie-program.

Julias forskingsprojekt IE CLIMATE – Indoeuropæisk Klima – undersøger ordforrådet for klima og vejr i det proto-indoeuropæiske sprog fra et sprogligt og kulturelt standpunkt. Målene er

  1. at identificere de vejrfænomener og klimatiske forhold indoeuropæerne var udsat for og havde kendskab til og
  2. at opnå en bedre forståelse for indoeuropæernes indstilling til og interaktion med vejr og klima i deres omgivelser.

Disse to mål kan opnås ved at sammenligne og analysere beslægtede ord, fraser, gudenavne og religiøse formularer i de indoeuropæiske dattersprog og ved at bruge moderne historisk metodologi for at bestemme materialets alder og geografiske fordeling. Julias forskningsprojekt markerer også en ny metode til at få indsigt i antikke folks forhold til klima og klimaforandringer, et vigtigt forskningsfelt der har stort potentiale til at informere et moderne samfund som det vi nu lever i om hvordan vi kan takle aktuelle og fremtidige klimakriser. Det overordnede spørgsmål for IE CLIMATE er: hvad kan historisk-lingvistik metodologi sige os om tidligere klimaforhold og om den måde folk i forhistorisk tid tilpassede sig og migrerede som følge af disse forhold.