Epithets of Gods and Heroes in Old Germanic and beyond

Corinna Scheungraber, postdoc-projekt, finansieret af EU's Marie Skłodowska-Curie-program.

Med forskningsprojektet Epithets of Gods and Heroes in Old Germanic and beyond – A Comparative Study on their Conceptualization, Memorization and Tradition (Epiteter for Guder og Helte i og uden for Oldgermansk - et sammenlignende studie i deres konceptualisering, overlevering og tradition) forsøger Corinna at lukke et forskningsmæssigt tomrum inden for heroiske og guddommelige tilnavne (epiteter) i oldgermanske poetiske tekster. Projektet er interdisciplinært og tilstræber en bedre integration af germanistik, indoeuropæisk sammenlignende poetik, klassisk filologi og sammenlignende litteratur. Projektet kombinerer to forskningsområder: det sammenlignende studium af epiteter i oldgermansk poetisk litteratur og udforskningen af betydning og funktion af epiteter i et tværsprogligt og tværkulturelt perspektiv. Efter en systematisk indsamling af materialet vil Corinna etablere en typologi for oldgermanske epiteter og sammenligne sine resultater med de mere velstuderede tekster i de vedisk (oldindiske), græske og latinske episke tekster. Endelig vil hun som det overordnede mål for undersøgelse forsøge at afgøre hvor vidt de germanske epiteter går tilbage til den fælles indoeuropæiske fortid eller afspejler mere universelle navnekonventioner.