Ansatte – Københavns Universitet

Roots of Europe > Ansatte

Birgit Anette Rasmussen (Olsen)

Birgit Anette Rasmussen (Olsen)

Professor MSO

Aktuel forskning

Mit primære forskningsområde ligger for tiden inden for Velux-projektet Individual, kin and family in prehistoric Europe - what words can tell (2013-16) hvor jeg i samarbejde med de tre postdocer, Adam Hyllested, Benedicte Nielsen Whitehead og Bjarne S. Hansen er i gang med en undersøgelse af individets sociale rolle i det indoeuropæiske samfund som reflekteret i ordforrådet.

I fortsættelse af stjerneprojektet Roots of Europe - language, culture and migrations (2008-13) arbejder jeg desuden på en monografi om indoeuropæisk nominal orddannelse, An Outline of Indo-European Nominal Derivation.

Endelig skriver jeg til stadighed artikler inden for forskellige områder af indoeuropæisk sprog og kultur.

Primære forskningsområder

Som indoeuropæist er jeg bredt interesseret in indoeuropæisk sprog og kultur, men der er alligevel nogle emner der er særligt vigtige for min tidligere og aktuelle forskning:

 • Indoeuropæisk morfologi, specielt nominal orddannelse
 • Indoeuropæisk morfofonemik og lydlære, især laryngalteori og konsonanternes alternationsforhold
 • Indoeuropæisk leksikon og palæolingvistik, f.eks. inden for området slægtskabsbetegnelser og sociale forhold
 • Klassisk armensk fonologi, morfologi og etymologi

Undervisnings- og vejledningsområder

Jeg har i tidens løb undervist i en bred vifte af emner inden for indoeuropæistikken:

 • Historisk sprogvidenskab
 • Indføring i indoeuropæisk
 • Indoeuropæisk og indoeuropæerne
 • Indoeuropæisk fonologi
 • Indoeuropæisk morfologi
 • Indoeuropæisk orddannelse
 • Det indoeuropæiske ordforråd
 • Laryngalteori
 • Seminar om nyere faglitteratur
 • Roots of Europe (flere undervisere)
 • Indoiransk, sanskrit, vedisk, avestisk og oldpersisk
 • Græsk
 • Latin og italisk
 • Gotisk og panorama over de oldgermanske sprog
 • Oldirsk
 • Armensk
 • Anatolisk

Desuden har jeg i en årrække undervist i propædeutisk græsk og latin og antik kultur 

Seneste kurser:

 • Indoeuropæisk og indoeuropæerne
 • Indoeuropæisk fonologi
 • Indoeuropæisk morfologi
 • Det indoeuropæiske ordforråd
 • Italisk
 • Vedisk
 • Indoiransk
 • Armensk
 • Anatolisk

Vejledningsområder 

Jeg vejleder gerne inden for alle emner inden for indoeuropæisk sprog og kultur med udgangspunkt i det indoeuropæiske grundsprog: fonologi, morfofonemik, morfologi og leksikon.

Desuden særsproglige emner, især, med særlig fornøjelse inden for armensk, indoiransk, græsk og italisk.

ID: 8075