Of Beasts and Men – The Animals of the Proto Indo Europeans

Stefan Höfler, postdoc-projekt, finansieret af EU's Marie Skłodowska-Curie-program.

Of Beasts and Men – The Animals of the Proto‑Indo‑Europeans er et forskningsprojekt med målet at rekonstruere og analysere den del af det nedarvede indoeuropæiske ordforråd, der relaterer til dyrenavne med det henblik at afdække hvilke dyr, værende både husdyr og vilde arter, som talerne af urindoeuropæisk kendte til, hvilken form for orddannelse der anvendtes, når de navngav dem, og hvad etymologien af disse navne kan sige om strukturen af det urindoeuropæiske forhistoriske samfund og deres verdensopfattelse.

Dette vil opnås ved at sammenligne dyrenavnene belagt i de indoeuropæiske dattersprog og derved finde,  ved gennem en moderne metodologi og morfo-semantisk dekonstruering at analysere deres afledningsstruktur, og ved at fortolke dyrenavnenes semantiske konstituenter og koncepter med henblik på deres afledte betydning.

De vigtige fordele, der vil opnås gennem dette forskningsprojekt, vil være en bedre forståelse for faunaen og dermed også miljøet, talerne af urindoeuropæisk befandt sig i, viden om den mest arkariske nominalafledningsprocess i urindoeuropæisk, og dyrebar kulturel indsigt i vores lingvistiske forfædres sind og hverdagsliv.

Projektets resultater forventes at være et vigtigt bidrag til vores forståelse af Europa og dets taleres forhistorie, og værdifuld for specialister inden for indoeuropæisk orddannelse, historiske lingvister generelt, forskere inden for arkæologi, genetik, forhistorie og selv den bredere offentlighed.

Loading...