Talking Neolithic - Recovering the Language of the First European Farmers

Forskningsprojekt ved postdoc Guus Kroonen, finansieret af bevillinger fra Det Frie Forskningsråd | Kultur og Kommunikation og Det Frie Forskningsråds Sapere Aude karriereprogram DFF-Ung Eliteforsker 2012.

Forskningsprojektet har til formål at kaste lys over den sproglige interaktion mellem to skelsættende, kulturelle begivenheder i det forhistoriske Europa:

  1. indførelsen af landbruget fra Mellemøsten mellem det 8. og det 4. årtusinde f.v.t., som forårsagede vidtgående forandringer i de oprindelige jæger-samleres liv og hverdag
  2. invasionen af medlemmer af det indoeuropæiske hyrdesamfund fra den Pontisk-Kaspiske Steppe i det 3. årtusinde f.v.t., som overførte deres sprog til hovedparten af kontinentet og dermed lagde grunden til den nuværende sproglige sammensætning af Europa

Arkæologer og genetikere har længe diskuteret, om indførelsen af landbruget i Europa blev drevet frem ved udbredelsen af nye ideer og ny teknologi alene eller ved egentlig tilstrømning af folk udefra. Med hjælp af nye sprogvidenskabelige metoder er det blevet muligt at påvise et lag i de germanske og andre indoeuropæiske sprog, som direkte kan være en fortsættelse af de første europæiske landbrugeres uddøde tungemål. Formodentlig har den indtrængende indoeuropæiske hyrdekultur overtaget fagtermer relateret til landbrug og kvægavl fra disse tidligere landbrugere.

At fastslå, hvordan denne rest af oprindelige europæiske ord har set ud, er et skridt i retning af at få bestemt de første europæiske landbrugeres kulturelle baggrund og kan bidrage til opbygningen af et tværfagligt netværk med fokus på de samfundsprocesser, der ledte til indførelsen af landbruget i Europa.