Arkaismer i indoeuropæisk fonologi, morfologi og leksikon – Københavns Universitet

Arkaismer i indoeuropæisk fonologi, morfologi og leksikon

Forskergruppen koncentrerer sig om at undersøge de arkaiske træk i indoeuropæisk. Særlig vægt lægges der på det rekonstruerede og på de europæiske sproggrene baltisk, slavisk, italisk, keltisk og germansk. De individuelle studier dækker de sproglige niveauer fonologi, morfofonologi, morfologi – i særdeleshed nominal orddannelse – og leksikon.

Underprojekter

Følgende underprojekter behandler emnet arkaismer i indoeuropæisk fonologi, morfologi og leksikon: