Nominal orddannelse i indoeuropæisk – Københavns Universitet

Roots of Europe > Forskning > Roots of Europe > Sprog > Arkaismer > Indoeuropæisk orddannelse

Nominal orddannelse i indoeuropæisk

Selv om emnet nominal orddannelse har ligget til grund for adskillige monografier de senere år, koncentrerer disse værker sig typisk om enten et specifikt sprog eller en specifik sproggren (f.eks. Elisabeth Rieken: Untersuchungen zur nominalen Stammbildung im Hethitischen, 1999, eller Antje Casaretto: Nominale Stammbildung der gotischen Sprache, 2004) eller om et specifikt suffiks eller en specifik suffiksgruppe (f.eks. Karin Stüber: Die primären s-Stämme des Indogermanischen, 2002), og lige siden Karl Brugmanns klassiske værk fra 1906 (Grundriß der vergleichenden Grammatik der indo­ger­ma­ni­schen Sprachen, bd. II.1) er der ikke udgivet nogen komplet redegørelse over det indoeuropæiske inventar af nominale suffikser.

Dette projekt har til hensigt at udfylde bemeldte tomrum med en oversigt over alle de større afledningstyper og deres vigtigste reflekser i de individuelle, indoeuropæiske sproggrene. I værket inkluderes der betragtninger af det interne fonetisk/fonologiske og funktionelle forhold mellem grupper af internt beslægtede suffikser såvel som diskussioner over så heftigt debatterede emner som “Caland-komplekset” og “intern derivation”.

Ansvarlig forsker

Birgit Anette Rasmussen (Olsen)