Nominal orddannelse i britannisk keltisk – Københavns Universitet

Roots of Europe > Forskning > Roots of Europe > Sprog > Arkaismer > Britannisk orddannelse

Nominal orddannelse i britannisk keltisk

Et omfattende studie i nominal orddannelse i britannisk keltisk på et historisk-komparativt grundlag har længe været et tiltrængt ønske. Patrizia de Bernardo-Stempels behandling af det irske nomen (Nominale Wortbildung des älteren Irischen, 1999) viderefører sjældent sine analyser til de øvrige keltiske sprog, og Stefan Zimmers værk om walisisk (Studies in Welsh Word Formation, 2000) beskæftiger sig hovedsagelig med nominal komposition og produktive, let identificerbare suffikser.

Disse sprogs særlige betydning for forståelsen af indoeuropæisk orddannelse ligger skyldes, at mange af de typiske afledningselementer (f.eks. *-nt-, *-es-, *-ter-) har mistet deres produktivitet på grund af en række omsiggribende lydudviklinger. En nøje gennemgang af det samlede ordforråd kan derfor forventes at afdække leksikaliserede relikter, der kan føres helt tilbage til grundsproget.

Ansvarlig forsker

Postdoc, ph.d. Anders Richardt Jørgensen