Kilder til det græske ordforråd – Københavns Universitet

Kilder til det græske ordforråd

Oliver Simkin, tidligere assisterende redaktør på the Greek Lexicon Project ved University of Cambridge, vil anvende sin erfaring inden for græsk fonologi og leksikologi samt mykensk og minoisk epigrafi til at udføre et forskningsprojekt om kilderne til det græske ordforråd.

Det klassiske græske ordforråd omfatter ord fra mange forskellige kilder, og en systematisk undersøgelse af de forskellige sproglige lag vil give os ny viden om det græske sprogs historie og kontakter med andre sprog og dermed afdække begivenheder fra det østlige Middelhavs forhistorie.

Mange aspekter af dette emne er dog stadig kontroversielle, fx spørgsmålet om hvorvidt et eller flere førgræske substratsprog skulle være kilden til ord med -nt(h)- som labyrint, hyacint og mynte; også for tiden forsøger man fra forskelligt hold at rekonstruere dette eller disse substratsprog, men detaljerne er stærkt omdiskuterede.

Ansvarlig forsker

Oliver Simkin