Indoeuropæisk morfologi - fleksion, accent og aflyd – Københavns Universitet

Indoeuropæisk morfologi - fleksion, accent og aflyd

En håndbog over indoeuropæisk deklination (nominal fleksion), der introducerer og forklarer de forskellige stammeklasser og deres paradigmetyper. For hver stammeklasse er der specielle kapitler om udviklingen i hver af de individuelle sproggrene og om den formodede tingenes tilstand i grundsproget og i dettes umiddelbare forstadier. Redegørelsen inkluderer numeraler og pronominer. Der lægges særlig vægt på relikte former, som afslører tidligere lydudviklingsprocesser. Det vurderes, at den anatoliske sproggrens særligt arkaiske status er relativt beskeden, da den reducerede grammatik let kan forklares gennem tab.

Ansvarlig forsker

Jens Elmegård Rasmussen. Efterredaktion ved Birgit Anette Rasmussen (Olsen) mhp. publikation under titlen Indo-European inflexional morphology (se resultater og publikationer)