Det urslaviske fleksionssystem

En rekonstruktion af alle (nominale og verbale) fleksionsendelser i urslavisk. Se projekthjemmesiden.

Projektet har udmøntet sig i en disputats, Proto-Slavic inflectional morphology, der i 2015 blev antaget til forsvar for den filosofiske doktorgrad ved Københavns Universitet.

På grundlag af disputatsen er der blevet publiceret en monografi:

Thomas Olander. 2015. Proto-Slavic inflectional morphology: A comparative handbook. (Brill’s Studies in Indo-European Languages and Linguistics 14). Leiden & Boston: Brill. [forlagets hjemmeside; Google books; flyer]

Ansvarlig forsker

Thomas Olander