Arkiv over annoncerede arrangementer ved projekt Roots of Europe - Language, Culture, and Migrations i 2012.


Animathed og vedisk accent i kalasha, et nyindoarisk sprog i Nordvestpakistan

10. februar 2012 kl. 15:30

Jan Heegård Petersen indleder semesteret med en gæsteforelæsning om kalasha. Læs mere

Den genetiske evidens for oprindelsen af Homo sapiens

12. april 2012 kl. 14:00

Peter K.A. Jensen vil levere en opdateret version af, hvad man ved om oprindelsen af det moderne menneske med vægt på det genetiske (molekylær antropologi), herunder hvad man ved om evt. opblanding af den moderne genpulje med diverse arkaiske mennesketypers (f.eks. neandertalernes). Læs mere

Celtic Spring in Copenhagen

23. maj 2012

Tredages seminar om de keltiske sprog og deres historie med overordnet introduktion til udvalgte keltiske sprog. Læs mere

Studies in Latin etymology and phonology

8. oktober 2012

Studies in Latin etymology and phonology - tre-dags seminar med Brent Vine (University of California, Los Angeles) Læs mere

Indo-European words that matter

11. oktober 2012 kl. 13:00

I 2009 proklamerede vi, at Indo-European Matters. I 2010 fastholdt vi, at Indo-European Still Matters. Sidste år, i 2011, slog vi fast med syvtommersøm, at Indo-European Matters Even More

For én gang for alle at bevise vore påstande fra de sidste tre år har vi i år fundet nogle Indo-European Words That Matter! Disse ord af utvivlsomt uforlignelig vigtighed vil blive præsenteret for alle interesserede ved en eftermiddagskonference under Roots of Europe's internationale evalueringskomités fjerde årlige besøg.

Arrangør: Roots of Europe

Alle er velkomne.

Læs mere

Tracing the Indo-Europeans: Origin and migration

12. december 2012 kl. 10:00

Ved dette tre-dages seminar vil en række førende forskere inden for kultur, sprog og genetik sammenprøve at finde frem til en konsensus om det indoeuropæiske urhjem og de indoeuropæiske vandringer. Læs mere