Studies in Latin etymology and phonology

Den fremtrædende amerikanske indoeuropæist og klassiker Brent Vine kommer til København og holder et tre-dags seminar om latinsk etymologi og fonologi med udganspunkt i hans seneste forskning.

Programmet er følgende: 

Mandag d. 8. oktober kl. 12-14 i lokale 24.4.01
“Some Latin f-Words (and some qu-words, g-words, etc.): Initial-syllable                                                 Syncope and the Prehistory of Italic Accent"
Etymological highlights: Lat. focus, fimus, flōs, crās, quaerō, quirīs, glōs, grūs,                                     bonus (dvenos)
Phonological highlight: “initial-syllable syncope” and early Italic mobile.

Tirsdag d. 9. oktober kl. 10-12 i lokale 21.1.21
“A Crass, Gross (but Classic) Problem”
Etymological highlights: Lat. crassus (and crassundia), grossus, classis (and                                     related words: calāre, Calābra, clārus, etc.)
Phonological highlights: • rhotacism (and a certain class of exceptions)
                                   • the treatment of PIE *ghr- and *ghl- in Latin
                                   • the Latin version of “Grassmann’s Law”

Tirsdag d. 9. oktober kl. 16-18 i lokale 21.1.21
“Bird-Watching in Ancient Italy: Umbrian avieka- ‘auspicā-’, Latin ōmen, and                                     Italic Augural Phraseology”
Etymological highlights: Umbrian aviekate (and related forms), Lat. ōmen
Phonological highlight: dissimilatory front-vowel lowering.


Onsdag d. 10. oktober kl. 10-12 i lokale 24.4.01

“A Visit to the PIE Dentist”
Etymological highlights: (i) Lat. gingīva and salīva; (ii) Lat. famēs
Phonological highlights: • the Latin version(s?) of “Grassmann’s Law”                                                                                     (again; cf. Session 2)
                                   • expressive nasalization (i.e., nasal insertion)
                                   • initial-syllable syncope (again; cf. Session 1)

Tryk her for at se forelæsningerne live. Eventuelle spørgsmål kan sendes pr. e-mail til Thomas Olander (olander@hum.ku.dk).

Handouts forefindes nedenfor:

Handout 1

Handout 2

Handout 3

Handout 4

BibliografiSe også facebooksiden for eventet.