Europæisk arkæologi – Københavns Universitet

Europæisk arkæologi

Kristiansen bidrager til det fælles projekt med artikler og bogkapitler om det forhistoriske Europa, herunder det arkæologiske afsnit til den planlagte publikation om Europas rødder, der henvender sig til et bredt publikum.

Et af Østmos forskningsprojekter er en ambitiøst anlagt monografi om neolitiske hellekister i Norge, der vil omfatte en beskrivelse af det kulturelle miljø i den sen­neolitiske periode samt et forsøg på at fastslå den mest sandsynlige periode for indførelsen af indoeuropæisk kultur i store dele af Norge.

Et andet af Østmos projekter er et arkæologisk-lingvistisk værk om den norske kyst som skueplads for krig, magt og prestige i perioden 200 f.Kr. - 900 e.Kr.

Endelig vil MA Lene Melheim, Oslo Universitet, bidrage med et antal artikler om det forhistoriske Europa.

Ansvarlige forskere

Professor Kristian Kristiansen
Professor Einar Østmo
Lektor, cand.philol. Anne Lene Melheim