Substrater og sprogkontakt i det forhistoriske Europa

To af de førende specialister inden for feltet, Theo Vennemann, München, og Peter Schrijver, Utrecht, fokuserer på de ikke-indoeuropæiske, fonologiske, morfologiske og leksikalske træk, der dukker op til overfladen i de indoeuropæiske sprog samt på mulighederne for at finde kilden til disse afvigelser i et eller flere substratsprog, hvoriblandt baskisk indtager en central placering.

Schrijver bidrager med artikler og kapitler i samleværker om forhistorisk sprogkontakt, herunder et kapitel i et populærvidenskabeligt bind.

Vennemanns forskningsplaner inkluderer et bind med artikler, Germanica Semitica, en populærvidenskabelig monografi, Our Daily Semitic: Phoenician, Hebrew and Arabic influences in everyday German, samt et bidrag, Pre-Indo-European Substrates, til Handbook of Language Contact (Oxford).

Oliver Simkin vil sideløbende med sit projekt om græsk fortsætte sine undersøgelser om sprog og skriftsystemer fra oldtidens Spanien og Portugal. Ikke alene giver kilderne os et enestående indblik i det førindoeuropæiske Europa, men tvinger os tillige til at tage stilling til kontroversielle spørgsmål såsom hvornår og hvordan indoeuropæisktalende befolkninger nåede til Den Iberiske Halvø.

Ansvarlige forskere

Professor emeritus, ph.d. Theo Vennemann
Professor, dr. Peter Schrijver
Oliver Simkin