Det sproglige grundlag for rekonstruktionen af indoeuropæisk religion – Københavns Universitet

Roots of Europe > Forskning > Roots of Europe > Kultur > Mytologi > Indoeuropæisk religion

Det sproglige grundlag for rekonstruktionen af indoeuropæisk religion

Jacksons primære forskningsinteresse er udviklingen af et sikkert grundlag for den komparative og lingvistisk kvalificerede indgangsvinkel til det førkristne Europas og det vediske Indiens religioner. Hans nuværende forskning angår interferenser mellem den homeriske hymne til Hermes og hentydninger til den såkaldte ”Vala-myte” blandt de vediske hymner. Spor af lignende temaer forefindes også i iranske og oldirske tekster. Et dominerende tema i den vediske og græske version af myten er tyveri og sporing af helligt kvæg, hvis frigivelse associeres med solens lys og det poetiske syns gave.

Dette projekt skal resultere i en monografi med titlen The Invention of Sacrifice: Sacrificial Aetiologies in Greek and Vedic Poetry.

Endvidere bidrager Jackson til projektet med artikler/kapitler, og han agter at arrangere kurser og seminarer om de generelle emner indoeuropæisk religion, mytologi og poesi, hvilket inkluderer såvel metodologiske overvejelser som dybdegående, komparative analyser af vigtigt kildemateriale.

Anders Hultgård beskæftiger sig primært med skandinavisk religion i dens indoeuropæiske kontekst, hvor han lægger særlig vægt på en mulig forbindelse med den gamle, iranske religion.

Ansvarlige forskere

Professor Peter Jackson
Professor emeritus Anders Hultgård