Finansiering – Københavns Universitet

Finansiering

Sjerneprogram

Projektetet blev finansieret gennem Københavns Universitets stjernebevillinger. Der blev doneret 17,5 mio. kr. over en femårig periode fra juli 2008 til december 2013.

Se mere herom på stjerneprogrammets hjemmeside.

Ekstern finansiering

En del af projektet var eksternt finansieret:

  • Projektlederen, Birgit Anette Rasmussen, var lektor ved Københavns Universitet
  • Alle eksterne medlemmer havde ansættelse ved inden- eller udenlandske forskningsinstitutioner