5. juli 2014

Forsvar af ph.d.-afhandling og ny postdoc ved Bjarne Simmelkjær Sandgaard Hansen

Bjarne Simmelkjær Sandgaard Hansen forsvarede den 20. juni 2014 sin ph.d.-afhandling Archaisms and innovations: four interconnected studies on Germanic historical phonology and morphology ved Københavns Universitet. Ved at følge dette link kan du læse mere om Bjarne Simmelkjær Sandgaard Hansens ph.d.-afhandling

Roots of Europe ser frem til at kunne ansætte ham som postdoc-stipendiat på det VELUX-finansierede forskningsprojekt Indidivudal, kin and family in prehistoric Europe - what words can tell.