22. juli 2022

All you need is love, ferie og festival

Månedens Etymologi

Esbern Thøgersen (cand.mag. i Indoeuropæisk) giver månedens etymologi(er) om ferie, festivaller og kærlighed.

Knivmuslingeformation på stranden, der staver ordet
En sirlig muslingeinstallation lavet af en badegæst ved vadehavet på Rømø udformer det tyske ord Urlaub ’ferie’. Dette ord er etymologisk beslægtet med oldengelsk lufu ’kærlighed’, som i dag lever videre i det engelske ord love. Et strålende eksempel på at en tur til havet ikke kun byder på store naturoplevelser, men også på spændende etymologier. Billede: Esbern Thøgersen

Sommertid er ferietid, og for manges vedkommende er det også festivalernes tid. Ferie og festival hænger nærmest uadskilleligt sammen, men at disse to ord også rent etymologisk er helt uadskillelige, er det nok de færreste der har tænkt over. At de to ord ydermere er beslægtet med det græske ord theós ’gud’ kan måske få de næsten de rituelle forhold ved festivalerne til at gå op i en højere enhed. Under alle omstændigheder serveres her denne sæsons uundgåelige samtaleemne over de lunkne øl.

Lad os starte med at få styr på oprindelsen til ordene ferie og festival. Begge disse ord er latinske. Ordet ferie stammer fra latin fēriae ’religiøs højtid’, og festival stammer fra latin fēstīvālis som er en afledning til fēstus ’fest, gilde’.

Både fēriae og fēstīvālis indeholder den indoeuropæiske rod *dʰeh₁ ’sætte, fastsætte’, og denne stammes form er stort set bevaret i det græske ord theós ’gud’ <*dʰh₁-s-o-, som indgår i vores fremmedord teologi, og faktisk også i det armenske ord dikʽ ’guder’ <*dʰeh₁-s. Begge er fra en gammel indoeuropæisk s-stamme *dʰeh₁-s med betydningen ’ritual, ofring’.

De latinske ord stammer også fra denne s-stamme; fēriae afspejler nemlig en afledning *dʰeh₁-s-io- som blev til ur-italisk *fēs-io-, og festival indeholder en afledning *dʰeh₁-s-to- som blev til ur-italisk *fēs-to-.

I ordene ferie og festival ligger der altså en oprindelig forbindelse til noget religiøst. Med andre ord en religiøs helligdag eller fejring, ligesom vi kender det fra jule- eller- påskefrokoster. Denne betydning er bevaret på fransk hvor férié betyder ’helligdag’. På spansk dog med betydningen ’en messe, et stort marked’ hvilket senere blev til det engelske ord fair ’messe marked’ og fun fair ’forlystelsespark’

Ferie er i dag ikke nødvendigvis forbundet med en religiøs højtid. Der kan også bare være tale om en periode hvor vi får lov til at bryde med dagligdagens rutiner, måske ovenikøbet hengive os til musik på en festival og, ja, måske endda til kærligheden.

Faktisk har netop kærlighed og tilladelsen til at holde fri en spændende etymologisk sammenhæng.

I Danmark kan man få tilladelse til at holde orlov fra sit studie eller sit arbejde hvis man har en særlig god begrundelse. Det danske ord orlov er beslægtet med det tyske ord Urlaub ’ferie’. Det gamle ord lov i betydningen 'fritid' er desuden bevaret i sømændenes landlov og det svenske sommarlov 'sommerferie', og vores bedsteforældre talte om at få månedslov, en enkelt skolefridag uden for de almindelige højtider.

Tysk Urlaub ’ferie’, oldfrisisk orlof ’fri; tilladelse’ og det middelnedertyske og middelnederlandske ord orlof ’tilladelse til at rejse bort’ (der blev lånt til dansk som orlov) ser ud til at gå tilbage til en gammel vestgermansk dannelse bestående af præfikset *ur- ’ud af’ og *laub ’tilladelse’, som er fuldtrin til substantivet *luba- n. ’ros, lovprisning’.

Dette germanske substantiv stammer fra den indoeuropæisk rod *leubʰ- ’holde af, længes efter, elske’, som også har reflekser inden for andre indoeuropæiske grene. Den indgår bl.a. i sanskrit lobháya- ’gøre sindssyg’, nypersisk ā-luftan ’være viklet ind i, blive slået ned, være forelsket’, kirkeslavisk ljuby ’kærlighed’, russisk ljubít ’at elske’ og latin lubet, -ēre ’at behage’.

De fleste germanske overleveringer af dette ord kom på den ene eller den anden måde til at betyde noget med ros, lovprisning eller tilladelse, f.eks. oldnordisk lof ’tilladelse, lovprisning’ oldhøjtysk lob ’lovprisning’ og hollandsk lof ’lovprisning’. En undtagelse var dog oldengelsk lufu ’kærlighed’, et ord der levede videre ind i moderne engelsk, og som ifølge The Beatles er alt hvad man behøver: LOVE.

Med disse ord vil jeg ønske alle en rigtig god ferie!

Emner