Festlig Faglig Fredag (i)

Skibe og Dyr i Indoeuropæisk Religionshistorie: Myte, Ritual og Ikonografi

Første udgave af arrangementet dette semester vil blive afholdt v. Peter Kahlke Olesen.

Et bemærkelsesværdigt element, der går igen i indoeuropæiske mytologiske traditioner er forholdet mellem skibe og dyr, særligt heste. Det ses både i digternes brug af dyremetaforer for skibe og i narrativer om forvandlinger. Ofte kan disse forhold knyttes til et mytekompleks om solens rejse og himmeltvillingerne. I den nordiske bronzealderikonografi findes tilsvarende billedlige koblinger mellem skibe og dyr, hvilket her danner grundlag for en sammenligning mellem det arkæologiske materiale og forskellige mytetraditioner. Af særlig interesse er helleristningernes billeder, som kan belyse de rituelle dimensioner i mytekomplekset.

Tilmeld dig arrangementet på vores facebookside

Alle er velkomne!

Helleristning fra Åby, Sotenäs, Sverige. (foto: Wikimedia)

Festlig Faglig Fredag er et koncept hvor man har mulighed for at holde et oplæg i uformelle omgivelser, dette værende om en opgave man har skrevet, en artikel man arbejder på eller som generalprøve til en konference. Efterfølgende er der mulighed for socialisering og lidt vådt til ganen. Det finder sted i det indoeuropæiske håndbogsbibliotek i lokale 22.5.04

Er du interesseret i at holde oplæg, kan du rette henvendelse til Birgit i lokale 22.5.10 eller på mail bao@hum.ku.dk