Festlig Faglig Fredag (iii)

Velarerne i nominal derivationsmorfologi - og deres mulige sammenhæng med laryngalhærdning.

Kan man stole på et morfem, hvis distribution er fonetisk betinget? Det er omdrejningspunktet for denne trejde udgave af Festlige Faglige Fredag, der vil blive afholdt ved Simon Poulsen med udgangspunkt i hans speciale:

Et besynderligt træk ved det urindoeuropæiske fonemsystem, er antallet af velarer. Vi rekonstruer traditionelt hele ni fonemer, hvilket ellers forekommer uhyre sjældent i verdens sprog, og fordelingen af hvad der plejer at være almindeligt og sjældent, er helt omvendt. Hvis systemet virkelig var sådan, ville man forvente, fonemerne optrådte i alle dele af sproget – men velarerne findes næsten kun i rødder og mangler i afledninger og endelser.
Der findes dog en gruppe af atematiske nominale afledningssuffikser, der afspejler *k, og det er dem, vi her skal se nærmere på. De optræder nemlig oftest i bestemte fonetiske omgivelser (kun efter langvokal og *a) men mangler der, hvor andre atematiske suffikser forekommer hyppigst (efter *e, *o). Det kunne derfor tyde på, at det er hjemmehørende i dannelser med *h₂ og dermed er fonetisk betinget, og skal måske derfor slet ikke rekonstrueres som *k-suffiks alligevel.

Tilmeld dig arrangementet på vores facebookside
- Alle er velkomne!

Æsops fabel 'Ræven og Kragen' afbilledet på Bayeux tapetet
Æsops fabel 'Ræven og Kragen' afbilledet på Bayeux-tapetet. (Foto Wikimedia)

Festlig Faglig Fredag er et koncept hvor man har mulighed for at holde et oplæg i uformelle omgivelser, dette værende om en opgave man har skrevet, en artikel man arbejder på eller som generalprøve til en konference. Efterfølgende vil der være mulighed for socialisering og lidt vådt til ganen. Arrangementet finder sted i indoeuropæisk håndbogsbibliotek i lokale 22.5.04.

Hvis du er interesseret i at holde oplæg, kan henvendelse rettes til Birgit i lokale 22.5.10 eller bao@humku.dk