Festlig Faglig Fredag (ii)

Monoftongering af u-diftong før Labial Konsonant i Græsk

I denne anden udgave af Festlig Faglig Fredag vil Tore Rovs fortælle om sit speciale, om hvilket han skriver:

I mit snarligt afsluttede speciale har jeg undersøgt en lydlov som oprindeligt blev foreslået af Adam Hyllested og Paul Cohen i en artikel fra 2007. Forfatterne præsenterede her en håndfuld eksempler på ord-initialt kort ὑ- for forventet diftong (fx ὑφαίνω 'jeg væver' i stedet for †αὐφαίνω < *h₂(e)ubʰ‑n̥i̯e/o‑) som bevis på en regel *VuP- > ŭP-, og foreslog at reglen også kunne være gældende i ord-medial position. For sidstnævnte foretog forfatterne dog ikke en systematisk undersøgelse af materialet. Sådan en undersøgelse har jeg lavet, og kan blandt andet konkludere, at der er endnu flere eksempler på monoftongering i medial position end i initial, og at reglen ikke har nogen sikre modeksempler.

Tilmeld dig arrangementet på vores facebookside

Alle er velkomne!

Penelope by her loom
Penelope ved sin væv. Illutration af attisk skyfos attribueret Penelope-maleren. Museo Civico i Chiusi. Ca. 430 f.kr. (foto: researchgate)

Festlig Faglig Fredag er et koncept hvor man har mulighed for at holde et oplæg i uformelle omgivelser, dette værende om en opgave man har skrevet, en artikel man arbejder på eller som generalprøve til en konference. Efterfølgende vil der være mulighed for socialisering og lidt vådt til ganen. Arrangementet finder sted i indoeuropæisk håndbogsbibliotek i lokale 22.5.04.

Hvis du er interesseret i at holde oplæg, kan henvendelse rettes til Birgit i lokale 22.5.10 eller bao@humku.dk