3. marts 2021

To nye postdoc’er har modtaget et Marie Curie-Skƚodowska-stipendium

Forskningscentret Roots of Europe – language, culture and migrations ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab har den glæde at kunne meddele at to nye postdoc’er har modtaget et Marie Curie-Skƚodowska-stipendium og vil begynde deres arbejde ved centret i løbet af sommeren 2021. De to unge forskere er Julia Sturm fra Harvard Universitet og Corinna Scheungraber fra Universitetet i Köln. Vi glæder os meget til at modtage vores nye kolleger.

Julia Sturm
Julia Sturm
Corinna Scheungraber
Corinna Scheungraber

Julias forskingsprojekt IE CLIMATE – Indoeuropæisk Klima – undersøger ordforrådet for klima og vejr i det proto-indoeuropæiske sprog fra et sprogligt og kulturelt standpunkt. Målene er 1) at identificere de vejrfænomener og klimatiske forhold indoeuropæerne var udsat for og havde kendskab til og 2) at opnå en bedre forståelse for indoeuropæernes indstilling til og interaktion med vejr og klima i deres omgivelser. Disse to mål kan opnås ved at sammenligne og analysere beslægtede ord, fraser, gudenavne og religiøse formularer i de indoeuropæiske dattersprog og ved at bruge moderne historisk metodologi for at bestemme materialets alder og geografiske fordeling. Julias forskningsprojekt markerer også en ny metode til at få indsigt i antikke folks forhold til klima og klimaforandringer, et vigtigt forskningsfelt der har stort potentiale til at informere et moderne samfund som det vi nu lever i om hvordan vi kan takle aktuelle og fremtidige klimakriser. Det overordnede spørgsmål for IE CLIMATE er: hvad kan historisk-lingvistik metodologi sige os om tidligere klimaforhold og om den måde folk i forhistorisk tid tilpassede sig og migrerede som følge af disse forhold.

Med forskningsprojektet Epiteter for Guder og Helte i og uden for Oldgermansk - et sammenlignende studie i deres konceptualisering, overlevering og tradition forsøger Corinna at lukke et forskningsmæssigt tomrum inden for heroiske og guddommelige tilnavne (epiteter) i oldgermanske poetiske tekster. Projektet er interdisciplinært og tilstræber en bedre integration af germanistik, indoeuropæisk sammenlignende poetik, klassisk filologi og sammenlignende litteratur.

Projektet kombinerer to forskningsområder: det sammenlignende studium af epiteter i oldgermansk poetisk litteratur og udforskningen af betydning og funktion af epiteter i et tværsprogligt og tværkulturelt perspektiv. Efter en systematisk indsamling af materialet vil Corinna etablere en typologi for oldgermanske epiteter og sammenligne sine resultater med de mere velstuderede tekster i de vedisk (oldindiske), græske og latinske episke tekster. Endelig vil hun som det overordnede mål for undersøgelse forsøge at afgøre hvor vidt de germanske epiteter går tilbage til den fælles indoeuropæiske fortid eller afspejler mere universelle navnekonventioner.