1. maj 2018

Ny postdoc Laura Massetti

Fra 1. maj 2018 er Laura Massetti ansat som postdoc i sit Marie Sklodowska Curie-projekt “Family Myths: Phraseology and Inherited Indo-European Thematic Structures in Greek Myth”.

Projektet undersøger, hvordan sproglige strategier i historiefortælling medvirkede til at bevare traditionelle temaer i den indoeuropæiske sprogfamilie. Udgangspunktet er græske mytologiske kilder fra arkaisk og klassisk tid (8.-5. årh. fvt.), som har bevaret nedarvede tematiske elementer, heriblandt hele fortællinger og dele af fortællinger, der har paralleller i andre indoeuropæiske sprog. Formålet med projektet er at uddybe vores kendskab til de kulturelle dimensioner af det indoeuropæiske samfund, som de portrætteres i de litterære kilder.