5. december 2017

Bevilling til James Alan Johnson fra Wenner Green Foundation

James Alan Johnson, postdoc ved Thomas Olanders Carlsberg-projekt The homeland – in the footsteps of the early Indo-Europeans, har modtaget en bevilling fra Wenner Gren Foundation, New York, USA.

Fonden støtter international arkæologisk og antropologisk forskning, og med bevillingen vil James Johnson få mulighed for at gennemføre udgravninger i Rusland og analysere materialet ved laboratorier i England og USA. Formålet er at øge forståelsen af den materielle kultur der var karakteristisk for bronzealderens pastoralistiske samfund på de eurasiske stepper i perioden 2100–900 f.Kr.