15. september 2016

Nye kompetencer til Roots of Europe

Ved Center for Roots of Europe ansættes to postdocs medio 2016:

Mathilde Serangeli ansættes pr. 1. oktober 2016 på et to-årigt Marie Curie-stipendium med et individuelt projekt betitlet ”Ex Anatolia lux. The Linguistic Origins of Europe: Word-formation and Lexicon in Anatolian and Core Indo-European”

James Alan Johnson ansættes pr. 1. Juli 2016 som to-årig postdoc på projektet "The homeland: In the footprints of the early Indo-Europeans". Projektet ledes af Thomas Olander og finansieret af Carlsbergfondet og INSS.