25. februar 2016

Stor interesse for Indoeuropæisk i pressen

To artikler i den danske presse i februar viser indoeuropæistikkens tværfaglige samarbejde og bidrag til en kortlægning af fremkomsten af de europæiske og det danske sprog i en fortid præget af migration og sprogmøder.

Birgit Anette Rasmussen interviewet til Weekendavisen om hvornår det fælles europæiske grundsprog, det ur-indoeuropæiske sprog, kom til Europa, og hvor det kom fra: Vogn, hjul og uld, Weekendavisen, 12. februar 2016

Birgit beskriver hvordan afdækningen af dette spørgsmål er i gang som et tværfagligt samarbejde mellem arkæologi, genetik og lingvistik. Arkæologien kan supplere med fund, som er ældre end den tid, vi har bevaret sprog fra og tillader derved at udlede viden om sprog, der er uddøde, og som der ikke findes skriftlige kilder til (dvs. før 2800-2700 f.Kr.). Genetikken kan til gengæld bidrage med viden om hvorfra menneskene er indvandret gennem kortlægning af genetikken i gamle lig, fundet i Nordtyskland.
I artiklen henvises til The linguistic Roots of Europe. Origings and Development of European Languages, som nyligt er udkommet og redigeret af bl.a. Birgit Anette Rasmussen

Guus Kroonen interviewet til Politiken om resultaterne af hans lingvistisk-arkæologiske samarbejde med arkæolog Rune Iversen: Kulturudveksling har dannet det danske sprog, Politiken, 22. februar 2016

Tidligere forskning har antaget at indoeuropæerne med deres indvandring importerede deres sprog og at dette sprog blev overtaget af de lokale kulturer. Kroonen og Iversen viser i et nyt studie, at de indoeuropæiske kvægnomader snarere indgik i en kulturudveksling med den lokale bondekultur og at ord fra bondekulturen blandede sig med indvandrernes kvægnomadevokabular. Ved siden af disse grupper levede formentlig også de sidste jæger-samlere. Studiet søger at påvise at kulturgrupper har påvirket hinanden sprogligt og kulturelt og over tid udviklet sig til noget nyt.