27. maj 2016

En sproghistorikers værd

Bjarne Simmelkjær Hansen har gjort en historie til Uniavisen om sproghistorikernes værd for samfundet. Læs den her