16. november 2015

Proto-Slavic Inflectional Morphology

Publication frontpage of Protoslavic Inflecional morphologyDen 9. oktober forsvarede lektor Thomas Olander disputatsen ”Proto-Slavic Inflectional Morphology”.

De slaviske sprog – bulgarsk, russisk, tjekkisk osv. – nedstammer fra et fælles grundsprog, urslavisk. Urslavisk er ikke dokumenteret skriftligt, men kan i et vist omfang rekonstrueres gennem en systematisk sammenligning af de tidligst overleverede stadier af de slaviske sprog, fx oldkirkeslavisk, oldrussisk og oldtjekkisk.

I disputatsen Proto-Slavic inflectional morphology rekonstruerer Thomas Olander det urslaviske bøjningssystem – de forskellige endelser i substantiver, adjektiver, pronomener og verber – og sammenligner det med bøjningssystemerne i de nært beslægtede baltiske sprog og de øvrige indoeuropæiske sprog. Disputatsens indledende kapitel indeholder en diskussion af de mere teoretiske og metodolo-giske aspekter ved projektet, fx hvad der egentlig menes med et grundsprog. Et vigtigt bidrag i disputatsen er at sproget i birkebarksindskrifterne fra Novgo-rod-området i det nordvestlige Rusland inddrages løbende. Dette sprog har ført en lidt marginaliseret tilværelse i faglitteraturen – til dels fordi de første indskrifter først blev fundet i 1950’erne – men vises i disputatsen at spille en væsentlig rolle i rekonstruktionen af det urslaviske lyd- og bøjningssystem.
Under forsvaret tog førsteopponenten, Henning Andersen (UCLA), bl.a. fat i netop spørgsmålet om grundsprog, mens andenopponenten, Birgit Anette Olsen (Rasmussen) (KU), diskuterede bogens opbygning. Begge de officielle opponen-ter og Martin Kümmel (Jena), der opponerede ex auditorio, interesserede sig også for behandlingen af en del konkrete bøjningsendelser i slavisk, baltisk og andre indoeuropæiske sprog.
En lettere omarbejdet version af disputatsen er udgivet som bog: Proto-Slavic inflectional morphology: A comparative handbook (Brill’s Studies in Indo-European Languages and Linguistics 14). Leiden & Boston: Brill, 2015.

Læs om forsvaret på sproghistorie.dk og på ku.dk.  Forsvaret blev livestreamet.