Forsvar af ph.d.-afhandling og ny postdoc – Københavns Universitet

Roots of Europe > Nyheder > Nyheder (2014) > Forsvar af ph.d.-afhan...

21. september 2014

Forsvar af ph.d.-afhandling og ny postdoc

Adam Hyllested forsvarede den 12. september 2014 sin ph.d.-afhandling Word Exchange at the Gates of Europe: Five Millennia of Language Contact ved Københavns Universitet. Ved at følge dette link kan du læse mere om Adam Hyllesteds ph.d.-afhandling

Roots of Europe byder ham velkommen som postdoc-stipendiat på det VELUX-finansierede forskningsprojekt Indidivudal, kin and family in prehistoric Europe - what words can tell.