26. august 2013

VELUX-finansieret forskningsprojekt

Nyt treårigt forskingsforprojekt Individual, kin and family in prehistoric Europe - what words can tell opstartedes 1/7-2013 med finansiering fra VELUX-fonden.

Projektet hører organisatorisk under forskningscentret Roots of Europe, ledes af lektor Birgit Anette Rasmussen og skal ud over hende beskæftige tre postdoc-stipendiater.

Det forskningsmæssige fokus kommer til at ligge på individdet og dettes livscyklus og roller inden for slægten og familien i Europa i perioden omkring 3.500 f.Kr. og fremefter. Projektet vil afdække disse emner ved at kombinere klassisk komparativ lingvistik og lingvistisk palæontologi.