16. maj 2013

Jens Elmegård Rasmussen 15. marts 1944 - 15. maj 2013

Mindeord

Den 15. maj ramtes vores forskergruppe af en stor sorg, idet vores centerleder Jens Elmegård Rasmussen afgik ved døden.

Jens Elmegård Rasmussen

Den 15. maj ramtes vores forskergruppe af en stor sorg, idet vores centerleder Jens Elmegård Rasmussen afgik ved døden.

Jens undergik i efteråret en hofteoperation. Hans krop reagerede dog ikke godt på behandlingen, hvilket er baggrunden for denne triste nyhed. De sidste måneder var hårde ved ham, men det må have været en stor lindring for ham at have Birgit ved sin side.

Vi havde alle håbet på at se Jens sund og rask på nuværende tidspunkt, og hans bortgang kommer derfor som et chok. De af os der studerede under ham har mistet en usædvanligt engageret mentor og ledende skikkelse. Hans enorme indsigt i og lidenskab for den indoeuropæiske sammenlignende sprogvidenskab har præget os alle og vil også fremover være en inspirationskilde. Hver og een har vi nydt godt af hans støtte og opmuntring; og vi kan takke ham for hans karakteristisk utrættelige kamp for fagets overlevelse, som har betydet dets opblomstring efter en lang periode, hvor det ellers syntes dømt til at forsvinde. Resultatet er et levende akademisk miljø, som vi føler os priviligerede over at tilhøre.

Jens kæmpede passioneret og frygtløst for sine idéer; og samtidig nærede han en dyb respekt for alle kolleger. Hans detaljerede indsigt i sine indoeuropæistkollegers forskning imponerede os til stadighed. Den bliver svær at overgå, og det samme kan siges om hans beherskelse af en lang række sprog, såvel indoeuropæiske som ikke-indoeuropæiske.

Hans epoke slutter ikke med hans død, for hans ånd vil fortsat inspirere os. Han vil blive stærkt savnet, men ingen vil savne ham mere end Birgit, hans kone gennem 23 år og livsledsagerske i mange flere år, og hans datter Karin Cvetko Vah, arving til hans strålende og skarpsindige begavelse. Det er til dem, vores tanker går i denne svære tid.

Bisættelsen finder sted fra Allehelgens Kirke, Ungarnsgade 43, 2300 København S, tirsdag den 28. maj kl. 13.30

Adam Hyllested

Anders Richardt Jørgensen

Bjarne Simmelkjær Sandgaard Hansen

Benedicte Nielsen Whitehead

Guus Kroonen

Jenny Helena Larsson

Oliver Simkin

Thomas Olander