28. juni 2013

Bogudgivelse: Indo-European accentology and ablaut

Bogen Indo-European accentology and ablaut er netop udkommet på Museum Tusculanums Forlag som bind 5 i serien Copenhagen Studies in Indo-European. Bogen er redigeret af Götz Keydana, Paul Widmer og Thomas Olander og indeholder bidrag af Wolfgang Hock, Götz Keydana, Ronald I. Kim, Alwin Kloekhorst, Thomas Olander, Tijmen Pronk, Xavier Tremblay og Paul Widmer.

Se nærmere om bogen på Museum Tusculanums Forlags hjemmeside.