1. juli 2010

Oliver Simkin ansat som postdoc

Fra 1. juli 2010 er Oliver Simkin ansat som postdoc ved Roots of Europe.

Oliver Simkin, tidl. assisterende redaktør ved the Greek Lexicon Project ved University of Cambridge, vil anvende sin ekspertise i græsk fonologi og leksikologi samt mykensk og minoisk epigrafi til et forskningsprojekt, der fokuserer på det græske ordforråds oprindelse.

Parallelt hermed vil han fortsætte sine undersøgelser i sprog og skriftsystemer fra oldtidens Spanien og Portugal. Ikke alene giver kilderne os et enestående indblik i det førindoeuropæiske Europa, men tvinger os tillige til at tage stilling til kontroversielle spørgsmål såsom hvornår og hvordan indoeuropæisktalende befolkninger nåede til Den Iberiske Halvø.

Til toppen